ÖVERKALIX FRISKOLA

tass

Kultur & Miljö

Börja hos oss

Veckoblad

Matsedel

Schema

Blanketter & Dokument

Länkar

Kontakt

Yrkesvägen 2, 956 31 Överkalix
0926-779 79

Välkommen till Överkalix Friskola

- Kultur & Miljö -

En liten F-9 skola med stora möjligheter

 

Forskoleklass bild

Den pedagogiska grundidén med förskoleklassen är att första året i skolans värld ska vara lättsamt och lekfullt. Vi inkluderar förskoleklassen i skolarbetet utifrån elevens individuella behov. 

Förskoleklassgruppen har arbetspass då de utifrån intresse jobbar med bokstäver och siffror samt att skriva sig till läsning. Lekrummet är öppet hela dagen för sexåringarna och den fria leken ges utrymme. Vi använder oss av naturen för rörelse och kunskap.

 

 

1-3 Vi lägger stor vikt vid att eleverna i årskurs 1-3 ska bli goda läsare, bra på att skriva och behärska grunderna i matematik både praktiskt och teoretiskt. 

Vi arbetar enskilt med ämnena men även tematisk och utgår då från SO eller NO.

Eleverna arbetar på den nivå de befinner sig för att utveckling ska ske och använder olika hjälpmedel som laborativa arbetsmaterial, dator eller böcker.

 

 

4-9 De äldre eleverna är indelade i grupperna 4-6 och 7-9.

Den gemensamma undervisningen sker i respektive hemklassrum och när eleverna arbetar enskilt har de möjlighet att arbeta på valfritt ställe i skolan.

Vi har datorer till alla elever som de har fri tillgång till under skoldagen.

 

 

 

 

PÅ VÅR SKOLA ARBETAR VI FÖR ATT HA

lugn och trygg miljö
äldre och yngre barn som samverkar och umgås naturligt
små grupper med stora fördelar
individualiserad undervisning
gratis frukt och mellanmål
eget kök med hemlagad mat
engagerade lärare
ett större kulturprojekt / år
delaktighet i den egna arbetsmiljön